Lifestyle

การเลือกกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้

          กระเช้าดอกไม้นอกจากจะเป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่ผู้คนนิยมนำไปมอบแสดงความยินดีต่อคนที่รู้จัก แต่กระเช้าดอกไม้ก็สามารถนำไปเป็นของเยี่ยมคนไข้เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่และเป็นการให้กำลังใจได้เช่นกัน เพราะโดยปกติคนป่วยมักจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งสภาพแวดล้อมค่อนข้างหดหู่และมีการตกแต่งที่ไม่สดใสนัก การหาของเยี่ยมที่มีสีสันสดใสอย่างกระเช้าดอกไม้จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้อีกวิธีหนึ่ง และดอกไม้เยี่ยมไข้ที่เป็นดอกไม้สดและมีกลิ่นหอมก็ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายได้เช่นกัน           การเลือกกระเช้าดอกไม้สำหรับเยี่ยมผู้ป่วยนั้น ในการไปเลือกซื้อกระเช้าจากร้านดอกไม้ ผู้ซื้อควรคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ ความเหมาะสม ในบางกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในบางครั้งก็ไม่สามารถ...

Read More